රු 50

  • From Red Delicious to Granny Smith, apples are a tasty and convenient way to add extra nutrients to your diet
Category:

Description

ඇපල් වල කැපී පෙනෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

1. ඇපල් හි ඉහළ කොලෙස්ටරෝල් සහ රුධිර පීඩනය අඩු කරයි

2. තන්තු සහිත ආහාර අනුභව කිරීම, ඇපල් ඇතුළු ආහාර ජීර්ණයට ආධාර කළ හැකිය

3. ඇපල් වලට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියකට සහාය විය හැකිය

4. ඇපල් යනු දියවැඩියා හිතකාමී පලතුරකි

5. ඇපල් වල ඇති ප්‍රතිඔක්සිකාරක පිළිකා වැළැක්වීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි

6. ඇපල් ආහාරයට ගැනීමෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බර අඩු කර ගත හැකිය

7. ඇල්සයිමර් රෝගය වළක්වා ගැනීමට ඇපල් උදව් විය හැකිය