රු 200

කැරට් (ඩෝකස් කැරොටා) යනු පරිපූර්ණ සෞඛ්‍ය ආහාරයක් යැයි බොහෝ විට කියා සිටින එළවළුවකි.

Category:

Description

කැරට් (ඩෝකස් කැරොටා) යනු පරිපූර්ණ සෞඛ්‍ය ආහාරයක් යැයි බොහෝ විට කියා සිටින එළවළුවකි.

එය හැපෙනසුළු, රසවත් හා අධික පෝෂ්‍යදායී වේ. කැරට් යනු බීටා කැරොටින්, තන්තු, විටමින් කේ 1, පොටෑසියම් සහ ප්‍රතිඔක්සිකාරක (1 විශ්වාසදායක ප්‍රභවය) සඳහා හොඳ ප්‍රභවයකි.

ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ ගණනාවක් ද ඇත. ඒවා බර අඩු කර ගැනීමට හිතකර ආහාරයක් වන අතර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කිරීමට සහ අක්ෂි සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීමට සම්බන්ධ වී ඇත.

එපමණක්ද නොව, ඔවුන්ගේ කැරොටින් ප්‍රතිඔක්සිකාරක පිළිකා අවදානම අඩු කරයි.

කැරට් කහ, සුදු, තැඹිලි, රතු සහ දම් ඇතුළු විවිධ වර්ණවලින් දක්නට ලැබේ.

තැඹිලි කැරට් වල දීප්තිමත් වර්ණය ලබා ගන්නේ ඔබේ ශරීරය විටමින් A බවට පරිවර්තනය කරන ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් වන බීටා කැරොටින් ය.

මෙම ලිපිය ඔබට කැරට් ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියයි.