රු 180

දුඹුරු සහ සුදු සහල් ඔබේ ශරීරයේ සමස්ත සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බොහෝ ආකාරවලින් ක්‍රියා කරයි.

Category:

Description

එය නියම අතුරු කෑමක් හෝ ප්‍රධාන තහඩුවක් වන අතර මස්, ටෝෆු, එළවළු සහ තවත් බොහෝ දේ සමඟ ආහාරයට ගත හැකිය! පිටත සිටින සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර අනුභව කරන්නන්ට හෝ උසස් තත්ත්වයේ, ඉහළ ප්‍රෝටීන් සහිත බත් අනුභව කිරීමට කැමති අයට, ඔබට නතර කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

සහල් නිතිපතා ආහාරයට ගැනීමෙන් බොහෝ වාසි නිතිපතා බත් අනුභව කිරීමෙන් වාසි කිහිපයක් තිබේ. ඔබ ඔබේ සත්ත්ව ආහාර වලින් තොර හෝ නිර්මාංශ ආහාර සඳහා ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක් සොයමින් සිටියද හෝ නියම පෙර-ව්‍යායාම ආහාර වේලක් සොයමින් සිටියද, ඉහළ ප්‍රෝටීන් සහල් කදිම අපේක්ෂකයෙකි! දුඹුරු සහ සුදු සහල් ඔබේ ශරීරයේ සමස්ත සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බොහෝ ආකාරවලින් ක්‍රියා කරයි.